Bua-Båtafjorden: Fåglar och Natur

Författare: Jimmy Stigh
Fotograf: Gunnar Pettersson

SE BOKENS FRAM- och BAKSIDA

Väröhalvön med Båtafjorden är en betydelsefull fågellokal för häckande, rastande och flyttande fåglar. Området spänner över många olika biotoper.

Syftet med boken är att kunna användas dels som en redogörelse för närvarofrekvens av olika arter och dels som en fågelbok för nybörjare.

I diagrammen kan man se vilka arter som är vanligt förekommande under en viss månad. Tillfälliga arter redovisas i text och alla arter visas med en bild.

För att ge en inblick i hur det är att vara fågelskådare året runt på Väröhalvön beskrivs också vad man kan uppleva under årets olika månader.

Välkommen till Väröhalvön med dess rika fågelliv.

Pris 200 kr + eventuell frakt 45 kr

Beställning görs via mail: jimmy@winestone.se